Erik Stenströms stiftelse

Rumskullaeken_Anders-Ekstrand_300px

Den troligen 1000-åriga Rumskullaeken i Norra Kvill. Foto Anders Ekstrand

Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande är en ny stiftelse till ekens fromma.

Eken är ett av våra mest älskade trädslag. Den ger ett vackert, värdefullt och varaktigt virke. Eken har den högsta biologiska mångfalden av alla trädslag – mer än 1 000 arter kan leva i en ek. Det finns ekar som är mer än 800 år gamla, och ekarna tillhör Sveriges största och äldsta levande organismer. Av ek gör vi vackra parkettgolv, sköna möbler och andra inredningsdetaljer. Nationalklenoder som Wasaskeppet och Ostindienfararen Göteborg är byggda i ek.

Det tar 120 till 150 år från det att ett ekollon gror tills ett vuxet virkesträd kan avverkas. Under tiden passerar minst tre generationer hängivna ekskogsskötare. Våra äldsta ekar har sett betydligt fler generationer passera. Ekskogsskötsel är långsiktig och kunskapskrävande.

Den kunskapen behöver ständigt utvecklas och förnyas, vilket en av Ekfrämjandets stora profiler, Erik Stenström, tagit fasta på. Under hela sin gärning har Erik Stenström särskilt månat om lövträden och då speciellt eken.

Detta intresse har nu lett till att Erik Stenström år 2012 bildade en stiftelse.

Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande fick ett startkapital på 10 miljoner kronor. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel.

Stiftelsens styrelse utses av den ideella föreningen Ekfrämjandets styrelse och Sveriges lantbruksuniversitets skogsvetenskapliga fakultet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Forskare vid svenska universitet och högskolor, och markägare med ekskogsinnehav som vill arbeta med långsiktiga projekt är välkomna att söka medel ur stiftelsen.

Den årliga utlysningen sker på hösten och anslås på Ekfrämjandets hemsida. Där finns också ansökningsblankett och instruktioner.

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande

Kontakter – se Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse

Ladda ner stiftelsens urkunder

Detta är Erik Stenström – läs mer