Tidigare exkursioner och årsmöten

Kommande exkursioner, studieresor och aktiviteter hittar du på denna sida.
exkursion i botaniska trädgården Visby
Exkursion på Gotland 2012. Foto Mats Hannerz.

I anslutning till Ekfrämjandets årsmöte som normalt hålls i september anordnas tvådagars-exkursioner till ädellövskogar och studiebesök på träförädlingsindustrier. Dessa aktiviteter har rönt mycket stor uppskattning och uppmärksamhet.

Förteckning över tidigare exkursioner i Ekfrämjandets regi

Exkursionsreferat återfinns i tidigare nummer av Ekbladet. Enskilda referat tillbaks till 1985 kan också öppnas upp med länkarna nedan.

Exkursionsår

Värdlän

Referatskrivare

2021 Uppland/Södermanland Mats Hannerz
2020 inställt pga corona
2019 Blekinge Mats Hannerz
2018 Värmland Mats Hannerz
2017 Kalmar Mats Hannerz
2016 Skåne/Tyskland Lars Dahlén
2015 Östergötland Lars Dahlén
2014 Nordöstra Skåne Lars Dahlén
2013 Kronoberg (Älmhult) Lars Dahlén
2012 Gotland Lars Dahlén
2011 Visingsö Lars Dahlén
2010 Södermanland (Fiskeboda) Lars Dahlén
2009 Västra Götaland (Skövde) Lars Dahlén
2008 Skåne (Ystad) Lars Dahlén
2007 Kalmar (Västervik) Lars Dahlén
2006 Halland (Halmstad) Lars Dahlén
2005 Bohuslän (Gustavsberg) Lars Dahlén
2004 Östergötland (Vadstena) Lars Dahlén
2003 Jönköping (Toftaholm) Lars Dahlén
2002 Blekinge Lars Dahlén
2001 Stockholm/Uppsala Arne Mirton
2000 Skåne Ulf Olsson
1999 Kalmar Arne Mirton
1998 Älvsborg Arne Mirton
1997 Södermanland Arne Mirton
1996 Jönköping + Visingsö Arne Mirton
1995 Skaraborg Thorsten Nilsson
1994 Östergötland, 50-årsjubileum Arne Mirton
1993 Göteborg och Bohus län Arne Mirton
1992 Örebro Arne Mirton
1991 Kristianstad Helene Reiter
1990 Västmanland Arne Mirton
1989 Kronoberg Arne Mirton
1988 Blekinge Gunnar Almgren
1987 Danmark Arne Mirton
1986 Halland Arne Mirton
1985 Kalmar Bengt Stenerås
1984 Jönköping
1983 Gotland
1982 Malmöhus
1981 Västmanland
1980 Kalmar
1979 Skaraborg
1978 Blekinge
1977 Danmark
1976 Örebro
1975 Kristianstad
1974 Kronoberg
1973 Östergötland
1972 Göteborg och Bohus
1971 Stockholm
1970 Kalmar
1969 Älvsborg
1968 Östergötland
1967 Jönköping + Visingsö
1966 Kalmar
1965 Blekinge
1964 Danmark
1963 Kronoberg
1962 Södermanland
1961 Jönköping
1960 Östergötland + Visingsö
1959 Kalmar
1958 Blekinge
1957 Malmöhus/Kristianstad
1956 Jönköping
1955
1954 Kalmar
1953 Halland
1952 Kristianstad
1951 Kalmar
1950 Kronoberg
1949 Kalmar
1948 Malmöhus